Jaciments arqueològics

Agost compta amb interessants jaciments arqueològics corresponents a les cultures del Neolític, Edat del Bronze i dels períodes ibèric, romà i medieval.

Aquests jaciments són especialment interessants per l'enclavament que ocupa Agost, situat com a lloc de trànsit entre la comarca del Mig Vinalopó i el Camp d'Alacant. El seu estudi contribueix a millorar el coneixement del Camp d'Alacant i els moviments poblacionals en relació amb la zona interior del Vinalopó, així com la reconstrucció de la història d'Agost a partir de les dades arqueològiques.

Es relacionen a continuació els jaciments arqueològics que figuren en l'Inventari de Jaciments Arqueològics de la Comunitat Valenciana de la Direcció general del Patrimoni Artístic.

 

Castell de La Murta

Es troba al cim de la Serra de la Murta, a 8 km del nucli urbà.

Les ruïnes avui existents són escasses, però suficients per a indicar les seues dimensions originals i la seua estructura. S'aprecien encara diverses restes de muralla, així com els fonaments de diverses torres. La seua finalitat era la protecció de la via de comunicació que unia la zona alta de la serra amb la costa i Alacant.

Classificat per la Direcció General del Patrimoni com Bé d'Interès Cultural.

Jaciments arqueològics